COM_SIMPLECALENDAR_PRINTvCal/iCal
Datum Uhrzeit Veranstaltung Gruppe
September 2023
27.09.2023 19:30 Gruppenübung Turansky/Kirchbichler
29.09.2023 18:00 Leistungsprüfung nass
Oktober 2023
02.10.2023 19:00 Gruppenübung Jugend
02.10.2023 19:30 Maschinisten
05.10.2023 20:00 Verwaltungsratssitzung
07.10.2023 Vereinsausflug
08.10.2023 Vereinsausflug
09.10.2023 Beginn Atemschutzlehrgang
10.10.2023 19:30 Maschinisten
10.10.2023 19:30 Gruppenübung Turansky
10.10.2023 Wissenstest Jugend
11.10.2023 19:30 Gruppenübung Häringer/Biehl
12.10.2023 19:30 Gruppenübung Schießl
16.10.2023 19:30 Gruppenübung Raab/Schmid
18.10.2023 19:30 Gruppenübung Raab/Schmid
19.10.2023 19:30 Dienstgradübung
19.10.2023 Ende Atemschutzlehrgang
23.10.2023 19:00 Gruppenübung Jugend
23.10.2023 19:30 Gruppenübung Raab/Schmid
24.10.2023 19:30 Gruppenübung Kirchbichler
24.10.2023 12/1, BEZ
25.10.2023 19:30 Gruppenübung Raab/Schmid/Biehl
27.10.2023 Leistungsprüfung nass
November 2023
01.11.2023 19:00 Höhensicherung
02.11.2023 20:00 Verwaltungsratssitzung
04.11.2023 Pflegedienst Maschinisten
06.11.2023 19:00 Pflegedienst Jugend
06.11.2023 19:30 Pflegedienst Schmid
07.11.2023 19:30 Pflegedienst Turansky/Kirchbichler
08.11.2023 19:30 Pflegedienst Biehl/Häringer
09.11.2023 19:30 Pflegedienst Schießl
10.11.2023 Pflegedienst Raab
13.11.2023 Belastungsübung Atemschutz
16.11.2023 Dienstgradübung
20.11.2023 Gruppenübung Jugend
20.11.2023 Atemschutz UVV Atemschutz
22.11.2023 19:30 Stationsausbildung Raab/Häringer/Biehl/Turansky
23.11.2023 19:30 Stationsausbildung Schießl/Kirchbichler/Schmid
25.11.2023 Weihnachtsfeier Turansky/Schießl
27.11.2023 19:30 Maschinisten
30.11.2023 Vorbereitung Weihnachtsmarkt Turansky
Dezember 2023
01.12.2023 Weihnachtsmarkt
02.12.2023 Weihnachtsmarkt
03.12.2023 Weihnachtsmarkt
04.12.2023 19:00 Gruppenübung Jugend
06.12.2023 19:00 Höhensicherung
09.12.2023 Weihnachtsfeier Raab/Kirchbichler/Biehl
12.12.2023 19:30 Maschinisten
13.12.2023 19:30 Stationsausbildung Schießl/Kirchbichler/Schmid
14.12.2023 Stationsausbildung Raab/Häringer/Biehl/Turansky
16.12.2023 19:30 Weihnachtsfeier Verwaltungsrat
18.12.2023 Weihnachtsfeier Jugend
20.12.2023 Terminplanung 2024
Januar 2024
02.01.2024 19:30 Maschinisten
04.01.2024 Verwaltungsratssitzung
05.01.2024 Kameradschaftsabend Alle
08.01.2024 19:00 Gruppenübung Jugend
08.01.2024 19:30 Maschinisten
10.01.2024 19:00 Höhensicherung
17.01.2024 Lehrabend UVV Alle
22.01.2024 19:00 Gruppenübung Jugend
Dienstag, den 26. September 2023 © Freiwillige Feuerwehr Markt Peiting.